User adoption (gebruikersadoptie) is belangrijk bij het overgaan naar andere technologie. Je bedrijf heeft eigenlijk niets aan je nieuwe werkomgeving of technologie, als de gebruikers ervan niet weten wat het nut ervan is en hoe ze precies hiermee aan de slag moeten gaan. Om deze reden krijgt user adoption binnen mijn trainingen extra aandacht.

 

Wat is user adoption?

User adoption is een werkwijze die ervoor zorgt dat de eindgebruikers wennen aan een nieuw programma en dit programma in hun manier van werken gaan integreren. Het komt vaak voor dat er in een bedrijf van bovenaf besloten wordt dat er met nieuwe software gewerkt moet worden. De software wordt aangeschaft en er wordt verwacht dat ieder personeelslid de software direct goed gebruikt. De valkuil is dat de eindgebruiker niet de keuze heeft gemaakt voor de nieuwe technologie, maar wel de grootste verandering ondergaat.

Naast het feit dat de geschetste situatie allesbehalve ideaal is, moet verandering begeleid worden. User adoption staat niet in het teken van de technologie die gebruikt gaat worden, maar van de mensen die het moeten gaan gebruiken. En die eindgebruiker heeft niet voldoende aan een simpele training. Hier komt meer bij kijken!

 

User adoption strategie

Om succesvol het veranderingsproces door te komen, maak ik gebruik van user adoption strategieën. Vaak heeft de meerderheid van gebruikers van nieuwe technologie moeite met het in gebruik nemen van nieuwe tools. Zij zien vaak geen echte reden of missen de stimulans om hun manier van werken aan te passen. In het uitzetten van de juiste user adoption strategie wordt hier rekening mee gehouden. Iedere gebruiker wordt betrokken bij het traject, met als doel dat de voordelen van de nieuwe technologie gezien worden en de technologie geadopteerd wordt naar tevredenheid.